A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội triển khai việc thu nhận sinh trắc học phục vụ cấp căn cước

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6ad2ff146e7bcc25956a-1719809652954.jpeg

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố kiểm tra công tác cấp căn cước. Ảnh: Chu Dũng

Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Luật Căn cước trên địa bàn Hà Nội bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế.

Để làm tốt việc này, UBND thành phố giao các sở, ngành tập trung thực hiện 6 nội dung để nhanh chóng đưa Luật Căn cước vào cuộc sống. Trong đó, từ ngày 1-7-2024, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; thu nhận hồ sơ cấp Căn cước từ 0-6 tuổi và từ 6-14 tuổi; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối phối hợp Sở Thông tin và truyền thông, Công an thành phố, các sở, ban, ngành triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; phối hợp Bộ Công an và các bộ, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu chuyên ngành, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có chỉ đạo yêu cầu thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác quản lý căn cước, Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, thực hiện rà soát đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hiện đang quản lý. Phân công bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn và có phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tốt để thực hiện công tác quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước. Tập trung triển khai công tác làm sạch dữ liệu dân cư thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu căn cước để việc triển khai Luật Căn cước đạt hiệu quả cao nhất.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch khẩn trương hoàn thiện cập nhật đầy đủ thông tin Cơ sở dữ liệu về hộ tịch và cung cấp thông tin tài liệu để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở, ban ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí bảo đảm chi thường xuyên phục vụ các hoạt động của Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, kinh phí cho hoạt động cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định pháp luật liên quan và hướng dẫn của Bộ Tài Chính, Bộ Công an, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết