Nhộn nhịp kết nối, tiêu thụ hàng Việt

Những tháng cuối năm thường là dịp nhiều hoạt động kết nối, kích cầu hàng Việt được triển khai, trong đó nổi bật là các hoạt động, chương trình như: Tuần hàng Việt Nam, tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp (DN), HTX địa phương với các chuỗi cung ...

Mở rộng cửa cho trái phiếu xanh

Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để cụ thể hóa mục tiêu này, việc huy động nguồn vốn xanh thông qua phát hành trái phiếu xanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chưa đến lúc phá giá VND

Theo chuyên gia, tỷ giá rất ảnh hưởng đến các vấn đề như lạm phát, nợ công và cán cân tổng thể xuất nhập khẩu. Nhưng với các biểu hiện trên thị trường hiện nay, chưa đến mức phải “phá giá” VND.