Gạo Việt Nam “được giá”

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã đạt được thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Australia về biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật mới đối với hoa cắt cành xuất khẩu sang Australia nhằm thay thế ...

Từng bước xây dựng nét văn hóa tiêu dùng hàng Việt

Chiều 19/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Hà Nội (Cuộc vận động) tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022.