Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Sáu tháng đầu năm 2021, việc giải ngân các dự án đầu tư công sử dụng vốn ODA của các địa phương đều đạt tỷ lệ thấp. Ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên nhân chủ yếu gây chậm trễ vẫn là từ bất cập về cơ chế, chính ...

Đột phá chính sách mới trong xây dựng Luật Công nghiệp

Bộ Công Thương đang xin ý kiến góp ý của các bên liên quan trong việc xây dựng dự thảo Luật Công nghiệp (Dự thảo) trình cấp có thẩm quyền xem xét. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, xây dựng Luật Công nghiệp cần có những qui ...

An toàn sản xuất là ưu tiên hàng đầu

Đó là chia sẻ của bà Phan Thị Thanh Xuân - Tổng thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam với phóng viên Báo Công Thương về tình hình sản xuất của doanh nghiệp (DN) ngành da giày hiện nay cũng như các giải pháp duy trì tăng trưởng thời gian tới.

"Khám sức khỏe" tổng thể nền kinh tế

Cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II đã bắt đầu được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên cả nước. Qua đó làm cơ sở đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn ...