Cần chế tài mạnh ngăn chặn bỏ cọc đấu giá tài sản

Để đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản diễn ra lành mạnh, các đại biểu Quốc hội đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tăng trách nhiệm của người đấu giá, người trúng đấu giá cũng như có chế tài xử lý hành chính để tránh trường hợp bỏ cọc.