Thiếu chính sách chặt chẽ, khả thi cho kinh tế sáng tạo

Theo đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), mặc dù nước ta có nhiều điều kiện phát triển kinh tế sáng tạo, song các thảo luận gần đây chủ yếu mang tính chất sơ khởi, chưa có cơ sở chặt chẽ trên nền tảng nghiên cứu khoa học bài ...

Đổi mới chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phát triển kinh tế tập thể luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thực tế cho thấy, tiềm năng phát triển khu vực kinh tế tập thể rất lớn nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận được các nguồn lực ...

Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá một số mặt hàng

Tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu Cục Quản lý giá bám sát diễn biến tình hình giá cả trên thị trường, đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân cả năm 2024; theo dõi, ...

Kiểm soát nội bộ chu trình chi phí trong doanh nghiệp

Mua hàng – trả tiền là hoạt động diễn ra thường xuyên trong tất cả các đơn vị nói chung và trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nói riêng. Các hoạt động trong chu trình này dễ xảy ra các sai sót, gian lận do sự cố ý của nhân viên hoặc nguyên ...