"Nước rút" phủ sóng 5G

Sau khi MobiFone trúng đấu giá khối băng tần dành cho 5G ngày 9-7, đến nay cả 3 nhà mạng lớn đều có tần số 5G và đang đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng phục vụ thương mại hóa mạng 5G trên toàn quốc.