Sức sống mạnh mẽ của văn hóa Đông Sơn

Trưng bày chuyên đề "Âm vang Đông Sơn" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam giới thiệu tới công chúng những di vật đặc sắc của văn hóa Đông Sơn mới được sưu tầm. Những di vật này sẽ chứng minh sức sống mạnh mẽ của văn hóa Đông Sơn, góp phần giải ...

Khu vực nông thôn: "Mỏ vàng" hút khách du lịch

Tiềm năng khu vực nông thôn đang là nguồn tài nguyên, “mỏ vàng” thu hút khách du lịch tại nhiều địa phương. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn cũng giúp nhiều vùng quê 'thay da, đổi thịt', từ đó thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu.