Thời gian trôi với tốc độ khác nhau?

Khi chúng ta trẻ, thời gian trôi chậm hơn khi chúng ta đã trưởng thành. Tương tự, khi buồn chán, thời gian dường như kéo dài vô tận. Liệu thời gian có thể thay đổi tuỳ theo cảm nhận và trạng thái của mỗi người?