Bí ẩn ngôi miếu cổ Bảo Hà ở Hải Phòng

Pho tượng Đức Linh Lang Đại vương có thể đứng lên ngồi xuống; thả bưởi xuống giếng bán nguyệt trong miếu thì quả bưởi sẽ trôi ra hồ… Đây là một số điều kỳ lạ và thú vị trong miếu Bảo Hà...