Những trường học độc đáo nhất thế giới

Thoát ra khỏi việc tổ chức trường học theo truyền thống lâu nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi việc học tập tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của học sinh. Dưới đây là một số điển hình đáng được ghi nhận.