Giải đáp tâm tư, nguyện vọng của bạn trẻ với Đoàn

Những giải đáp của Thường trực Thành đoàn hôm nay về các vấn đề thực tế, băn khoăn của thanh, thiếu nhi Thủ đô đồng thời cũng là kỳ vọng của giới trẻ hiện nay. Cuộc đối thoại giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên với Đoàn.