Chắt lọc ưu điểm của từng bộ sách giáo khoa

Dù mỗi nhà trường chỉ chọn 1 bộ SGK phục vụ giảng dạy chính thức, nhưng nhiều GV vẫn bỏ công sức nghiên cứu cả 3 bộ sách được phê duyệt, để chắt lọc những điểm hay riêng và hiểu rộng hơn, sâu hơn về Chương trình.

Cái chữ đã tròn với những đứa trẻ mồ côi

Những đứa trẻ mồ côi vùng biên giới Kon Tum lớn lên trong cảnh đói cơm, thiếu gạo, cái chữ cũng chẳng được tròn trĩnh. Sợ chúng thất học, các đồn biên phòng dọc biên giới đã nhận nuôi và chăm sóc hàng chục em.