Trao quyền nhiều hơn cho doanh nghiệp nhà nước

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng, tư duy soạn thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (dự thảo Luật) rất mới, mang tính "đột phá" so với Luật số 69/2014/QH13 trước đây. Cách tiếp cận mới cho thấy vai trò chủ động của Nhà nước là một ...

E-Fast - lời giải cho chi phí vay hợp lý của doanh nghiệp SME

Trong bối cảnh đầy biến động của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức có thể kể đến như việc tiếp cận nguồn vốn vay giá rẻ, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, năng lực quản ...