Kinh tế 9 tháng tăng trưởng cao, lạm phát thấp

Kinh tế Việt Nam đang trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao, cho thấy chính sách phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả. Một số ngành chịu tác động nặng nề nhất trước tác động của dịch COVID-19 cũng dần được "phá ...