Ngăn chặn các hành vi tiêu cực, gây lũng đoạn thị trường

Trong bối cảnh tình trạng lợi dụng tham gia đấu giá, sau đó thắng thầu bỏ cọc của nhà đầu tư để thổi giá đất thị trường lên cao diễn ra vừa qua, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tại Hội nghị đại biểu Quốc hội ...

Bất động sản Phát Đạt sạch dư nợ trái phiếu

Ngày 14/3/2024 tại Văn phòng Chính phủ, ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) được mời tham dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho ...