<a href="/giao-duc" title="Giáo dục" rel="dofollow">Giáo dục</a>

Trường học Hà Nội sẵn sàng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến

Bắt đầu từ ngày mai (1/7), Hà Nội bắt đầu vận hành hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của các nhà trường đã hoàn thành nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh; Kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc tuyển sinh trái tuyến.