<a href="/kinh-doanh" title="Kinh doanh" rel="dofollow">Kinh doanh</a>

Kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng, không để tình trạng trục lợi, đầu cơ, đẩy giá

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao ...