<a href="/kham-pha" title="Khám phá" rel="dofollow">Khám phá</a>

"Sát thủ vô hình" lỗ đen đang lẩn quất ngoài thiên hà chúng ta

Hầu hết các lỗ đen có khối lượng sao đều là những con "quái vật" yên lặng, những "sát thủ vô hình" đang trôi nổi ngoài không gian. Nếu không nhờ sự bẻ cong của ánh sáng thông qua các photon đi lạc quá gần, ta sẽ không biết chúng ở đó.