Tiềm năng dài hạn từ bất động sản công nghiệp

Công ty Avison Young Việt Nam nhận định, hoạt động sản xuất tại Việt Nam có tín hiệu khởi sắc trong quý I/2024; Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục được bơm vào lĩnh vực sản xuất và bất động sản (BĐS) tại Việt Nam, mang lại tiềm năng tích cực lâu ...