Cúng rằm tháng 7 năm 2022 vào ngày nào sẽ tốt nhất?

Rằm tháng 7 là một trong những ngày lễ đặc biệt quan trọng đối với người Việt. Theo đạo Phật, ngày rằm tháng 7 còn là lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, đồng thời cũng là ngày xá tội vong nhân (hay còn gọi là lễ cúng cô hồn) để cầu siêu, tưởng nhớ...