Bảo tàng hết thời "ăn xổi"

Bán vé thu tiền là câu chuyện rất thường tình của mọi bảo tàng công lập. Tuy nhiên hiện nay, để hút được khách, bán được vé lại không phải việc dễ dàng.