A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các mức xử phạt đối với cá nhân không đăng ký đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó quy định về mức xử phạt không đăng ký đất đai.

Cá nhân sử dụng đất từ sau ngày 05/01/2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Cá nhân sử dụng đất từ sau ngày 05/01/2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định đề xuất, phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng nếu cá nhân sử dụng đất từ sau ngày 05/01/2020 mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu tại khu vực đô thị.

Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1, Điều 132 Luật Đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng nếu đã sử dụng đất trước ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (5/01/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng nếu sử dụng đất từ sau ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (5/01/2020) mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy tại khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy.

Bên cạnh các mức xử phạt trên, dự thảo Nghị định nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả là buộc các cá nhân làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết