A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước

Bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã thực hiện tốt vai trò quản lý, kiểm soát thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Kho bạc Nhà nước Lai Châu:

KBNN Lai Châu đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi lĩnh vực hoạt động.

KBNN Lai Châu đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Bên cạnh việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, ban hành các văn bản tham mưu với UBND Tỉnh, văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn, KBNN Lai Châu đã tập trung chỉ đạo KBNN các huyện; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các đơn vị thụ hưởng NSNN và các chủ đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Cấp ủy, Ban lãnh đạo KBNN Lai Châu luôn quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức và người lao động, đảm bảo giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Mặt khác, tăng cường quán triệt thực hiện tốt nội quy, quy chế của Ngành, của cơ quan, đơn vị, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi lĩnh vực hoạt động; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, KBNN Lai Châu đã chủ động chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn để hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

Công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN qua các ngân hàng thương mại (NHTM) được KBNN Lai Châu thực hiện thông suốt, đảm bảo đúng quy trình thu, kết nối trao đổi dữ liệu thu, đảm bảo an toàn và tập trung nhanh các nguồn thu vào NSNN trên địa bàn, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ.

Cùng với đó, hạch toán kịp thời, đầy đủ các khoản thu phát sinh trên địa bàn; thực hiện điều tiết nguồn thu cho từng địa bàn theo Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu. Phối hợp với cơ quan thuế và chủ đầu tư trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu của HĐND giao năm 2023.

Bám sát sự quan tâm chỉ đạo của UBND Tỉnh trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, KBNN Lai Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những lợi ích và quy định đến với người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đến nay đã có 854/854 (100%) đơn vị giao dịch trên địa bàn Tỉnh đăng ký dịch vụ công trực tuyến với KBNN Lai Châu; tỷ lệ giao dịch chứng từ điện tử đạt trên 98% số lượng chứng từ phát sinh trong tháng.

Cùng với đó, trong 8 tháng đầu năm, KBNN Lai Châu đã tổ chức hạch toán kế toán, xử lý nghiệp vụ trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2022; báo cáo số liệu năm 2022 và sau thời gian chỉnh lý quyết toán. Thực hiện công tác khóa sổ, quyết toán, chuyển sổ sang năm 2023 an toàn, chính xác. Hoàn thành việc đối chiếu, chuyển nguồn số dư dự toán và số dư tạm ứng tại các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2022 sang năm 2023.

Tổng số chi chuyển nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách Tỉnh năm 2022 sang năm 2023 là 145,322 tỷ đồng; trong đó, số dư dự toán tại đơn vị dự toán cấp là 133,770 tỷ đồng, số dư tạm ứng tại đơn vị dự toán cấp là 11,552 tỷ đồng. Tổng chi NSNN đến ngày 31/8/2023 là 6.981 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương là 772 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 6.209 tỷ đồng...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu và KBNN Trung ương về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong những tháng cuối năm, KBNN Lai Châu đã đưa ra giải pháp cụ thể:

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác kiểm soát chi NSNN, thực hiện kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng hồ sơ tại Kho bạc.

- Thực hiện thu hồi tạm ứng theo điều khoản hợp đồng đã ký kết, quyết liệt trong đôn đốc thu hồi tạm ứng đến hạn và quá hạn;

- Kịp thời tham mưu với KBNN Trung ương, UBND Tỉnh xử lý, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thanh toán và nâng cao chất lượng giải ngân.

Bên cạnh đó, KBNN Lai Châu cũng đề nghị các chủ đầu tư tập trung cao độ, có những biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành gửi đến KBNN để kịp thời thanh toán.

Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Chủ động, tích cực thu hồi vốn đã tạm ứng hoàn trả NSNN nhất là các khoản tạm ứng khó thu hồi những năm trước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết