A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOSE cảnh báo khả năng hủy niêm yết cổ phiếu của Vietnam Airlines

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã CK: HVN) lưu ý về khả năng hủy niêm yết với cổ phiếu doanh nghiệp này.

Theo HOSE, ngày 1/6/2022, cơ quan này đã có quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do vốn chủ sở hữu hãng hàng không này đã âm 2.160 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (2020 - 2021) cũng là số âm.

Vì vậy, cổ phiếu của Vietnam Airlines thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của HOSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines tiếp tục âm 5.167,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 âm 28.904,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 4.897,4 tỷ đồng.

HOSE cảnh báo khả năng hủy niêm yết cổ phiếu của Vietnam Airlines
Tàu bay Vietnam Airlines (Ảnh: HVN)

Căn cứ quy định tại Nghị định 155/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Với quy định trên, HOSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2022, phía kiểm toán là Công ty Deloitte Việt Nam đã lưu ý, tại thời điểm ngày 30/6/2022, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 36.425 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng và khoản phải trả quá hạn của công ty là 14.858 tỷ đồng.

Mặt khác, trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, Vietnam Airlines có kết quả kinh doanh hợp nhất lỗ sau thuế với số tiền là 5.237 tỷ đồng.

Phía kiểm toán cho biết, khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê.

Những điều kiện trên, cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines vẫn áp dụng tính và ghi nhận chi phí khấu hao và chi phí phân bổ tiền sửa chữa bảo dưỡng của các máy bay và động cơ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 theo hướng dẫn kế toán riêng mà các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt áp dụng cho các năm 2021 và 2020.

Tại ngày báo cáo này, Vietnam Airlines đã trình các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục được áp dụng hướng dẫn kế toán riêng cho các khoản mục này cho nắm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và đang chờ phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Vietnam Airlines, để cải thiện nguồn vốn hoạt động, công ty đã hoàn tất việc phát hành 796,1 triệu cổ phiếu trong năm 2021 và thu về 7.961 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đã ký hợp đồng tín dụng với 4 ngân hàng thương mại trong nước và đã được giải ngân toàn bộ với tổng hạn mức tín dụng 4.000 tỷ đồng, thời hạn trả nợ có thể kéo dài đến năm 2024.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đã và đang đàm phán với các ngân hàng thương mại để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại ngày 30/6/2022, tổng hạn mức tín dụng mà Vietnam Airlines đã ký với các ngân hàng thương mại là khoảng 18.549 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín dụng của các khoản vay ngắn hạn chưa sử dụng là khoảng 10.354 tỷ đồng...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết