A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sai phạm tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM: Dàn lãnh đạo bị xử lý thế nào?

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận thanh tra với Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (từ 1/1/2020 đến 15/6/2023).

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Đối tượng gồm Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban giám hiệu và cá nhân có liên quan do để xảy ra vi phạm.

Loạt sai phạm trong quản lý, đầu tư và công tác nhân sự

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận thanh tra với Trường Đại học Kiến trúc TPHCM (từ 1/1/2020 đến 15/6/2023) về việc quản lý, triển khai các đề tài khoa học, công nghệ; quản lý đầu tư xây dựng và công tác tổ chức cán bộ (Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr).

Theo kết luận thanh tra, về hồ sơ quy hoạch cán bộ các năm 2020, 2021 và 2023, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM không có hồ sơ quy hoạch cán bộ đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương được quy hoạch và bổ sung quy hoạch. Điều này là không đúng quy định tại mục 2 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn thanh tra, nhà trường không ban hành tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cho các đơn vị trực thuộc là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 19, Quy định kèm theo Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 và khoản 2 Điều 16 Quyết định số 10/QĐ-BCSĐ ngày 30/12/2021 của Bộ Xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra việc nhà trường không có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của Ban giám hiệu (hoặc Hiệu trưởng) làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ đối với 7 trường hợp bổ nhiệm mới và 1 trường hợp điều động bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng phát hiện việc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ của trường khi hồ sơ bổ nhiệm không có văn bản kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp có thẩm quyền.

Trách nhiệm các sai phạm trên thuộc về Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Bên cạnh đó, nhà trường đã ban hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 trường hợp trưởng phòng tại thời điểm tháng 10/2021 với lý do đã giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp là không thuộc trường hợp được kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức (năm 2020), trong đó có 3 trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển, nhưng không có tên trong danh sách trúng tuyển tại Quyết định số 28/QĐ-ĐHKT ngày 18/1/2021.

Những nội dung trên được thanh tra xác định vi phạm các điều: 12; 46; 48; 49 thuộc Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở Trường Đại học Kiến trúc TPHCM tại Đà Lạt, kết luận thanh tra cho thấy, trong giai đoạn thực hiện dự án, tại nội dung Hợp đồng số 268/HĐXD/2020 ngày 15/12/2020 của gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng nhà học đa năng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM tại Cần Thơ, nội dung Hợp đồng số 02-22/CC14/HĐTCXD-ĐHKT ngày 6/5/2022, gói thầu Xây dựng và thiết bị được xác định không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên tham gia ký kết hợp đồng.

Cả hai dự án trên đều được thanh tra xác định là vi phạm Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Thanh tra cũng xác định, việc trường nghiệm thu khối lượng các công việc (bả vào cột dầm trần và công tác len tường sân khấu, bục giảng của nhà đa năng) khi không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt theo quy định với tổng giá trị sai tăng đã được chủ đầu tư xác nhận là 294.871.462 đồng là vi phạm Luật Xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP…

Xử lý ra sao với các sai phạm?

Trước hàng loạt sai phạm đã nêu, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với viên chức quản lý của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Đối tượng bị kiến nghị xử lý gồm Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Ban giám hiệu và cá nhân có liên quan do để xảy ra những vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Bộ Xây dựng cũng giao Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường hướng dẫn nhà trường kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn Trường Đại học Kiến trúc TPHCM thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định pháp luật, sớm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM được yêu cầu phải khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ các công tác nêu trên, khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quản lý các đề tài khoa học công nghệ và quản lý đầu tư xây dựng được nêu trong nội dung kết luận thanh tra.

“Nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý do để xảy ra những tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định”, kết luận thanh tra nêu rõ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết