A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp

Trong những năm qua, Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) luôn chú trọng vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Phú Xuyên (gọi tắt là Quỹ tín dụng) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng với mục tiêu là tương trợ thành viên, hợp tác cùng phát triển. Hàng năm, Ban giám đốc Quỹ tín dụng đã phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động để phát động, ký kết giao ước thi đua trong đơn vị; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đề ra.

Kết quả, trên 90% cán bộ nhân viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thường xuyên tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã ban hành và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử nơi làm việc, nội quy giao dịch đối với cán bộ nhân viên. Đặc biệt, Quỹ tín dụng còn ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp để làm cơ sở cho cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ ngành ngân hàng.

Thông qua thực hiện dân chủ ở cơ sở, những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của công nhân viên chức lao động được kịp thời phản ánh và giải quyết, góp phần giúp Quỹ tín dụng khắc phục khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp
Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Phú Xuyên giao lưu thể thao với các đơn vị

Công đoàn Quỹ tín dụng phối hợp với chuyên môn, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ngày Môi trường thế giới; thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh vào chiều thứ sáu hằng tuần, trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; góc làm việc xanh.

Công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động gắn với việc thực hiện “Xây dựng nếp sống văn minh tại cơ quan, doanh nghiệp” được đẩy mạnh. Hàng năm, Công đoàn đã tổ chức cho 100% số đoàn viên công đoàn và người lao động ký cam kết thực hiện.

Bên cạnh đó, để rèn luyện sức khoẻ và xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, Công đoàn Quỹ tín dụng đã không ngừng phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, thể thao như: Phối hợp, tham gia chương trình giao lưu văn nghệ do Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức nhân các ngày kỷ niệm 8/3 và 20/10, tổ chức giao lưu cầu lông với Công đoàn thị trấn Phú Xuyên để chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Công đoàn cũng phối hợp với Ban điều hành Quỹ tín dụng tổ chức các đợt nghỉ dưỡng, thăm quan học tập kinh nghiệm tại các Quỹ tín dụng trong và ngoài huyện Phú Xuyên. Tổ chức may trang phục giao dịch cho cán bộ nhân viên, người lao động đảm bảo lịch sự, chuyên nghiệp.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban giám đốc Quỹ tích cực vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như: Ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Chương trình sóng và máy tính cho em, ủng hộ đồng bào lũ lụt… và các hoạt động từ thiện xã hội khác do các cấp phát động.

Cán bộ, nhân viên và người lao động trong cơ quan đã nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Thường xuyên chú trọng thực hiện các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động và gia đình đều gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của cấp ủy, chính quyền nơi cư trú. 100% gia đình cán bộ nhân viên, người lao động đạt gia đình văn hoá…

Công đoàn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp
Công đoàn Quỹ tín dụng thị trấn Phú Xuyên tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Để thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp và xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, theo bà Nguyễn Thị Hương Nhài - Chủ tịch Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Phú Xuyên, trong thời gian tới Quỹ tín dụng sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành phố về nếp sống văn hoá công nghiệp cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

Cụ thể, lồng ghép, đưa nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa công sở trong các kỳ sinh hoạt chuyên môn, của các ban, đoàn thể cơ quan; qua đó hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình và từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức của công chức, viên chức trong cơ quan theo tiêu chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và ý thức chấp hành những nội quy, quy chế, quy định mà cơ quan ban hành.

Bên cạnh đó, ban hành và triển khai thực hiện quy chế nếp sống văn hoá công nghiệp với những nội dung cụ thể, rõ ràng mang tính khả thi cao; có tiêu chí và biện pháp đảm bảo thực hiện để mọi người phấn đấu, có bản cam kết thực hiện, thưởng phạt công khai những người làm tốt và chưa tốt, có kiểm tra, tổng kết, đánh giá định kỳ.

Quỹ tín dụng cũng sẽ phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp. Các tổ chức đoàn thể phải bám sát các tiêu chỉ, nội dung quy định cụ thể trong Quy chế nếp sống văn hoá công nghiệp; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy; chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động và gia đình; phát động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch...

Nếp sống văn hoá công nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều từ người đứng đầu tổ chức, do đó, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp cần phải gương mẫu thực hiện quy chế nếp sống văn hoá công nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

H.D

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết