A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa Nghị quyết 31 vào cuộc sống, phát triển TP Hồ Chí Minh mạnh mẽ, toàn diện

Ngày 16/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường vụ Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đến dự còn có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bộ ban ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh thành, tướng lĩnh lực lượng vũ trang…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, trước Nghị quyết 31, Bộ Chính trị đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng cho TP Hồ Chí Minh, đó là Nghị quyết 01 năm 1982, Nghị quyết 20 năm 2002 và Nghị quyết 16 năm 2012.

Qua 40 năm thực hiện 3 nghị quyết của Bộ Chính trị, vai trò, tầm vóc của TP Hồ Chí Minh ngày càng được khẳng định rõ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện để Nghị quyết đi vào cuộc sống vẫn tồn tại những mặt hạn chế mà qua sơ kết, tổng kết, Bộ Chính trị đã chỉ rõ.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực.

Cụ thể, thành phố tiếp tục là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; Là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, từng bước phát triển theo chiều sâu dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quy mô kinh tế thành phố năm 2020 so với năm 2010 tăng 2,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp đôi. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, phát triển văn hoá, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên…

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, tiềm năng, lợi thế của thành phố chưa được khai thác hiệu quả; Tính vượt trội, sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực, dẫn dắt đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm; Kinh tế tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chậm và thiếu đồng bộ…

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị đã nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố với phương châm: "Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh".

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; Là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng của thành phố bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD, kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP…

Tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của Châu Á; Là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; Kinh tế, văn hoá phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; Là hạt nhân của vùng TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước; Nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố, trong đó, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; Phát triển mạnh mẽ văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh…

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Nghị quyết 31 cũng đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thành mục tiêu trên.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng đã quán triệt Chương trình Hành động của Thành ủy triển khai Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng nghe tham luận của các đại biểu Trung ương, đại biểu các tỉnh, thành. Các ý kiến đều biểu thị quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết quan trọng này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định những năm qua, Bộ Chính trị luôn quan tâm, có nhiều nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh phải chủ động phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong cả nước, nhất là các địa phương vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trong điểm phía Nam tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Đảng bộ thành phố cần tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng; Chọn việc, chọn điểm làm rõ và nhân rộng; Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật.

đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn thành phố thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ…

“Thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển thành phố”- đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết