Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đồ chơi phát ánh sáng mạnh, âm thanh lớn… làm hại trẻ
Theo các chuyên gia, một số đồ chơi phát ra âm thanh dành cho trẻ em có thể gây tổn hại vĩnh viễn đến khả năng nghe của trẻ. Ánh sáng từ nhiều loại ...