Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Indonesia: Mang giáo dục đến với trẻ em nghèo
Các học sinh tại khu dân cư nghèo ở Indonesia đã được hỗ trợ để tiếp cận với giáo dục, thay vì trở thành lao động nặng nhọc.