Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
HĐND tỉnh Hải Dương vừa tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021.