Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tứ hổ Tràng An - Kỳ 2: Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc
Không chỉ là một danh sĩ nổi tiếng học rộng tài cao, Vũ Diệm còn là vị quan thanh liêm, một thầy giáo mẫu mực nức tiếng Thăng Long.
Tứ hổ Tràng An - Kỳ 3: Thượng thư họ Nhữ xử án như thần
Một trong những nhân vật nổi tiếng về tài xử án thời kỳ vua Lê – chúa Trịnh là Thượng thư Hình bộ Nhữ Đình Hiền. Ông làm quan trải 5 triều vua, tài ...