A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009 - 1/7/2024).

yte.jpg

Thăm khám cho người dân tại Trạm Y tế xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh). Ảnh: Nguyễn Quang

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân trong thực việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ đó phát huy tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, vai trò, ý nghĩa, kết quả của công tác này đối với việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương; ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm y tế hộ gia đình; quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh; mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Thành phố cũng sẽ chỉ đạo tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế mới; các quy định liên quan đến công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong 15 năm qua; những nỗ lực của ngành Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và trong công tác quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, giúp người tham gia - thụ hưởng chính sách được thuận tiện hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, người lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị trong việc đóng bảo hiểm y tế đúng - đủ cho người lao động; nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế; hình thức lạm dụng, trục lợi phổ biến trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kết quả xét xử của tòa án các cấp về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế; có sáng kiến, giải pháp hay trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và các hoạt động truyền thông nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch trên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết