A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 2/2024

Trong tháng 2/2024, nhiều quy định mới được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, nổi bật là các quy định như: Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; Mức phí mới cho việc cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp; Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản...

Chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép việc tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam sẽ từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng cho việc cấp lại, gia hạn, sửa đổi, cấp mới mỗi lần thẩm định.

Bộ Tài chính quy định, người nộp phí thực hiện nộp phí cho tổ chức thu phí chậm nhất là 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép là đầy đủ; phí nộp cho tổ chức thu phí.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 07/2024/TT-BTC

Mức phí mới cho việc cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

Thông tư số 09/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như sau: Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 5.000.000 đồng/01 lần thẩm định. Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 3.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này, bao gồm: Bộ Công Thương hoặc cơ quan nhà nước thuộc Bộ Công Thương được giao thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 09/2024/TT-BTC

Mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Thông tư số 10/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản.

Theo đó, về mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, đối với hoạt động thăm dò có diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4 triệu đồng/01 giấy phép; diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10 triệu đồng/01 giấy phép; diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15 triệu đồng/01 giấy phép.

Đối với các hoạt động khác thì mức thu quy định như sau: 1 triệu đồng/01 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm; 10 triệu đồng/01 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm; 15 triệu đồng/01 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm; 80 triệu đồng/01 giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm; 100 triệu đồng/01 giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại...

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 10/2024/TT-BTC

Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Trong tháng 2/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Theo đó, kể từ ngày 21/3/2024, tổ chức thu phí được trích để lại 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 11/2024/TT-BTC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết