Số người từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng kỷ lục, vì sao?

Số người từ bỏ quốc tịch Mỹ tăng kỷ lục, vì sao?

Một số lượng kỷ lục người dân từ bỏ quốc tịch Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020, theo một nghiên cứu được Bambridge Accountants, công ty chuyên về thuế người nước ngoài của Mỹ và Anh có trụ sở tại New York công bố ngày 9-8. Nguyên nhân vì đâu?