Sức mạnh tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19

Sức mạnh tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19

Mới đây, tờ báo The Guardian (Anh) đã có một bài viết mang tựa đề "Trong chiến tranh, chúng tôi vẽ: Nghệ sĩ Việt Nam tham gia cuộc chiến chống lại Covid-19". Trong đó tác giả đề cập tới những đóng góp của giới họa sĩ Việt thông qua các tác phẩm ...