Khủng hoảng do Covid-19 sẽ kéo theo những thay đổi lâu dài

Khủng hoảng do Covid-19 sẽ kéo theo những thay đổi lâu dài

Trong gần 700 CEO toàn cầu tham gia "Khảo sát mở rộng các lãnh đạo doanh nghiệp 2020", phần lớn tin rằng đại dịch Covid-19 đã mang lại những chuyển dịch lâu dài về làm việc từ xa (78%), tự động hóa (76%) và giảm số lượng nhân viên làm việc tại văn ...