Thúc đẩy mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Thúc đẩy mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Diễn đàn mua bán - sáp nhập doanh nghiệp 2020 (Vietnam M&A Forum 2020) gồm Báo Đầu tư và Công ty AVM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Diễn đàn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 2020 (M&A Việt Nam).