Ký quy chế phối hợp thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu và Khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn TP Hải Phòng!

Ký quy chế phối hợp thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu và Khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn TP Hải Phòng!

Chiều ngày 11.09.2020, tại Văn phòng Công ty xăng dầu Khu vực III, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng và Các đơn vị Petrolimex trên địa bàn TP Hải Phòng: Xăng dầu KV3,Gas Petrolimex Hải Phòng và Xí nghiệp Xăng dầu K131 đã ký kết Quy chế phối hợp nhằm ...