Tưởng niệm tri ân các liệt sĩ cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ

Tưởng niệm tri ân các liệt sĩ cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ

Sáng 23-11, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa, dâng hương tại một số điểm di tích lịch sử để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân, tưởng nhớ đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc ...