A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để từ đó thực hiện tốt chính sách BHTN, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi thất nghiệp.

Người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết nối tìm kiếm việc làm khi thất nghiệp (ảnh tư liệu)

Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho lao động thất nghiệp

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để BHTN thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, 100% người lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (người thất nghiệp) được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công; Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ được hỗ trợ học nghề bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; Hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về BHTN giữa cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. 100% nhân sự thực hiện BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt 85%.

Đến năm 2030, 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công; Tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; Thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quản quản lý và thực thi chính sách BHTN; Hiện đại hóa Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 90%.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, như: Thực hiện đồng bộ chính sách BHTN gắn với các chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHTN trên địa bàn tỉnh nhằm đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về BHTN và các chính sách liên quan khác;

Thực hiện chính sách BHTN đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện nhằm phát huy vai trò của chính sách BHTN là chính sách về việc làm, thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và duy trì việc làm trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, bảo đảm cơ cấu tổ chức bộ máy tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực để thực hiện các chính sách BHTN và các chính sách khác; tăng cường tính tự chủ, gắn với sự phát triển của thị trường lao động để chia sẻ thông tin dữ liệu, tăng cường kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước nhằm đáp ứng cung – cầu lao động, bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cho lao động thất nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng tăng nội dung thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nắm bắt nhu cầu nhân lực theo từng ngành nghề của các dự án đầu tư lớn trong và ngoài khu công nghiệp để cung cấp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu…Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh; ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới trong hoạt động giao dịch việc làm. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm việc làm, tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Bà RịaVũng - Tàu giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, việc làm và BHXH.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; sắp xếp tổ chức cán bộ thực hiện BHTN đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tập trung hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với các vị trí việc làm; cử cán bộ đi tập huấn về kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và các kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện BHTN; giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đúng quy định; tư vấn, giới thiệu việc làm; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chính sách BHTN.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện BHTN; ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHTN…

Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Người lao động làm thủ tục hưởng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BHTN đồng hành cùng người lao động khi khó khăn

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người lao động (NLĐ) bị mất việc làm đã yên tâm phần nào khi có sự “đồng hành” của BHTN.

Chị Đinh Thị Châu (ở TP Vũng Tàu) chia sẻ: “Trước đây, tôi làm công nhân Công ty TNHH thương mại Linh Gia Phát với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát, Công ty gặp khó khăn nên tôi phải nghỉ việc. Điều này khiến cả gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, mỗi tháng tôi được nhận hơn 4 triệu đồng trong 5 tháng nên cũng đủ trang trải cuộc sống trước khi tìm được công việc mới”.

Đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để làm thủ tục hưởng trợ cấp BHTN, chị Nguyễn Thị Lan (ở TP Vũng Tàu) là công nhân Công ty TNHH Giày Uy Việt (Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu) cũng phải nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. “Với mức lương 4,7 triệu đồng/tháng, tôi sẽ được nhận trợ cấp hơn 2,8 triệu đồng/tháng, giúp tôi giải quyết được nhiều khó khăn trước mắt. Không những vậy, tôi còn được Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn thủ tục tìm kiếm việc làm mới”, chị Lan cho biết.

Trung tâm cũng giới thiệu việc làm cho 2.481 lượt người và có 965 NLĐ đạt kết quả nhận được việc làm. “BHTN là một trong những chính sách an sinh rất tốt, đã đem lại điều kiện, quyền lợi cho DN và NLĐ khi họ bị mất việc làm, thể hiện vai trò an sinh và có tính bền vững cao, thực hiện nguyên tắc có đóng, có hưởng”, ông Phạm Quang Việt nói.Ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này của năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 14.869 hồ sơ của NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), trong đó có 14.630 hồ sơ đủ điều kiện được hưởng chế độ TCTN với tổng số tiền chi trả trên 320 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 267 người hưởng TCTN có Quyết định hỗ trợ học nghề.

Thực tế cho thấy, dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nên gia tăng số người hưởng TCTN. Chính trong lúc này, chính sách BHTN đã “nâng đỡ”, tiếp sức cho NLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian dịch bệnh. Ngoài ra, chính sách BHTN cũng giúp NLĐ có cơ hội được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, từ đó tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới. Khi NLĐ nghỉ việc và hưởng trợ cấp thì sẽ được hỗ trợ kinh phí để học nghề, chuyển đổi nghề.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết