Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hào hứng với tiết học sử dụng điện thoại
Được sử dụng điện thoại trong tiết học để tìm kiếm thông tin, trao đổi, tìm hiểu kiến thức của bài học..., học sinh vô cùng hào hứng, thích thú.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là xu hướng tất yếu
Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dù không tới trường nhưng với sự hỗ trợ của điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính kết nối internet… thầy ...
Dùng điện thoại trong lớp vì mục đích học tập: Phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục
Quy định học sinh THCS, THPT được phép sử dụng điện thoại trong giờ học phục vụ mục đích học tập theo nhiều giáo viên là hợp lý trong yêu cầu đổi mới ...